Bliv en del af det nye udvalg om trafiksikkerhed og fremkommelighed

foto Hareskov stations gamle cykeskur
Det er nu, du skal melde dig, hvis du har ideer til, hvordan Furesø Kommune skal arbejde med trafiksikkerheden og styrke infrastrukturen.

Byrådet har nedsat et rådgivende udvalg, som skal arbejde med trafiksikkerhed og fremkommelighed. Du har derfor nu mulighed for at blive en af dem, der i samarbejde med byrådspolitikere og andre udvalgte grupper skal drøfte og komme med anbefalinger til mobilitet og fremkommelighed. 

Det rådgivende udvalg skal arbejde med følgende emner:
Teori og eksisterende forhold vedrørende trafiksikkerhed, tryghed og fremkommeligheden på vejene i kommunen
Trafiksikkerhed, tryghed for børn og unge samt kampagner
Trafiksikkerhed og fremkommelighed for trafikanter og erhvervsliv

Det rådgivende udvalg består af 14 repræsentanter- To af pladserne skal besættes af  borgere fra grundejerforeninger ved trafikvej eller boligvej, lokalt organiserede grupper som arbejder med trafik eller bestyrelsesmedlemmer fra almene boligselskaber.

Fristen for at tilmelde sig er 17. marts. Læs mere, og meld dig på furesoe.dk/trafikforbedring

 

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen