Samarbejde sikrer ro i Farum Midtpunkt

Foto af Farum Midtpunkt
En lang række tiltag har effektivt sat en god udvikling i gang omkring Farum Midtpunkt. Beboere og boligselskab, kommune og politi samarbejder nu tæt om at øge trygheden i Midtpunktet

"Der er ingen tvivl. Allerede nu kan vi se en meget positiv effekt i boligområdet, som kommer af, at vi kombinerer den politimæssige, synlige tilstedeværelse med kommunens forebyggende indsatser og Furesø Boligselskabs muligheder for at varsle opsigelser af lejemål, hvis man ikke efterlever kodekset for god adfærd i Farum Midtpunkt."

Sådan siger vicepolitiinspektør Carsten Spliid fra Nordsjællands Politi, der det seneste halve års tid har øget den politimæssige indsats med øget efterforskning og en mobil politistation i Farum som et synligt bevis for, at politiet prioriterer trygheden i Furesø Kommune.

Ved ugentlige møder koordinerer Furesø Kommune og politiet indsatsen, så de sammen med SSP-medarbejdere, det lokale beboerdemokrati og boligselskabet fokuserer på skabe et tryggere Farum Midtpunkt for alle beboere og medarbejdere, der har deres gang i området.

Initiativerne tæller blandt andet en 'tryghedstelefon', som beboere i området kan ringe til, og et åben dør-arrangement. Én gang om måneden sidder parterne klar til at møde beboere, der har brug for at dele bekymringer eller få råd til, hvordan de forholder sig til en utryg situation. Samtidig er der udarbejdet et fælles kodeks, der minder alle beboere om det fælles ansvar for godt naboskab. Kodekset markerer også en klar nultolerance over for grove overtrædelser af husordenen i Midtpunktet, hvilket i sidste ende kan føre til, at et lejemål bliver sagt op.

 

Lommepengeprojekt giver unge en chance

"Vi kender de unge, og har fat i dem, når de opholder sig og skaber uro på gangstrøgene og andre steder i Farum. Men det væsentlige er, at vi ikke slipper dem der, for det handler ikke om at skubbe folk ud af kommunen, siger Niels Milo Poulsen, velfærdsdirektør i Furesø Kommune.

"Vores ungeafdeling og gadeplansteam har skabt et rigtig godt hold omkring de helt unge i alderen fra 10-18. Arbejdet går målrettet på at støtte den enkelte til at finde et fritidsjob, vælge en uddannelse, få sparring med en kompetent voksen eller måske blive en del af vores lommepengeprojekt. Her oplever de unge at føle ansvar, når de gør nytte i for eksempel Farum Kulturhus, eller når butikkerne på Farum Bytorv giver dem chancen for at vise deres værd i et fritidsjob. Den samme tanke gælder faktisk for de 16-30-årige i vores beskæftigelsesprojekt, hvor de over tre måneder prøver kræfter med et rigtigt arbejde med overenskomstmæssig løn. Det er det, der skal til, hvis vi skal bryde de negative mønstre, som nogle unge kan være fanget i," siger Niels Milo Poulsen.

Såvel politi som kommune erklærer samtidig et opgør med den lille personkreds, som ikke accepterer at fungere på fællesskabets præmisser. De skaber utryghed ved en åbenlyst chikanerende adfærd overfor almindelige beboere i Farum Midtpunkt.

"Vi når langt med det forebyggende arbejde, beboernes fælles indsats og de kommunale initiativer. Men når det kommer til den lille håndfuld personer, der chikanerer beboerne i Farum Midtpunkt, skal der andre metoder til. Dem er vi parate til at tage i brug," siger Carsten Spliid.

 

Bryder fødekæden

Furesø Kommunes velfærdsdirektør, Niels Milo Poulsen, bekræfter, at kommunen naturligvis samarbejder, når politiet har en efterforskning af konkrete personer, som udøver kriminalitet og ikke vil tage imod de muligheder, som kommunen i øvrigt opstiller op.

"Netop for at bremse tilgangen til miljøet og fødekæden til en kriminel livsbane for de yngre generationer, som vi er i rigtig god kontakt med, tager vi handsken i den anden hånd i samarbejdet med politiet om at få fat i de få kriminelle, der ødelægger det positive fællesskab for de mange, siger Niels Milo Poulsen. Han understreger samtidig, at den ene indsats ikke flytter fokus fra den anden. Blandt andet har den kommunale servicevagt udvidet sin tilstedeværelse i hele Furesø og kommer nu også rundt i ydertimerne. Det vil også være med til at sikre en øget tryghed.

Kontakt

Kommunikation

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4012

Skriv til os på 
kommunikation@furesoe.dk
(Journalisthenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)

Skriv til os via Digital Post for personfølsomme henvendelser 

 

Ungeenheden
Hvedemarken 3-5
3520 Farum 
Tlf. 7235 5160

Relevante links

» SSP