Borgmester i Furesø, Ole Bondo Christensen (A), om udligning: Der må findes en løsning, så borgerne i Rudersdal og Furesø ikke rammes på et mangelfuldt og uigennemskueligt grundlag

Furesø Kommune står til et årligt tab på 25 mio. kr. på grund af en opdatering af indvandreres uddannelsesbaggrund i datagrundlaget for den kommunale udligning. Opdateringen er gennemført på et mangelfuldt grundlag, hvilket et samlet byråd i Furesø Kommune har fremført en kritik af, både overfor Folketingets medlemmer, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg.
Opdateringen af uddannelsesstatistikken hviler på en spørgeskemaundersøgelse om indvandreres selvvurderede uddannelse, som kun 37 % af de adspurgte har besvaret. En undersøgelse som Økonomi- og Indenrigsministeriet har anerkendt er usikker og ikke valid, men som ikke desto mindre koster kommuner som Gladsaxe, Fredensborg, Hillerød, Rudersdal, Furesø og København betydelige millionbeløb i yderligere udligning. Beløb som skal finansieres ved serviceforringelser eller højere skat. 

Borgmester Ole Bondo Christensen mener, at Folketinget bør kompensere de ramte kommuner, indtil der er fundet en permanent løsning: 

”Der må findes en model for at kompensere de kommuner, der lider et tab som følge af problemstillingen om indvandreres uddannelsesoplysninger. Alternativt står tilfældige kommuner til en urimelig og uforklarlig reduktion i serviceniveauet”, udtaler Ole Bondo Christensen. 

”Vi er bekendt med, at Økonomi- og Indenrigsministeriet ved tidligere lejligheder har afveget fra automatiske opdateringer af det datagrundlag, der indgår i udligningsberegningerne, i tilfælde hvor der har været særlige usikkerheder forbundet med selve datagrundlaget. Dette kunne være en model. Alternativt må der findes midler til at kompensere de ramte kommuner.”
 

Kontakt

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Kontakt Borgerservice

Akut - kontakt uden for åbningstid

Find Furesø Kommune på instagram  Følg Furesø Kommune på facebook  Følg Furesø Kommune på LinkedIn

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Ole Bondo Christensen

Fuglsangpark 14
3520  Farum
Mobil: 7216 5200
E-mail: borgmester@furesoe.dk

Download Adobe Reader
Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.