Alle synspunkter om Farum Park bliver hørt

Farum Park indgang
FCNs ønske om at opsætte bannere på siderne af Farum Park skal behandles på lige fod med alle andre ansøgninger om dispensationer fra lokalplaner.

Når der søges om dispensation fra en lokalplan, skal kommunen forholde sig konkret til ansøgningen. Det er situationen bag den igangværende naboorientering om opsætning af bannere på ydersiden af Farum Park/Right to Dream Park. Reelt er der tale om en høring.

Ansøgningen omhandler 26 bannere, der viser fodboldspillere i aktion på banen. Furesø Kommune har som led i behandlingen af ansøgningen sendt den i høring til cirka 100 boliger, fire grundejerforeninger samt Furesø By og Land.

Det forudsætter en dispensation fra lokalplanen at skilte og reklamere udvendigt på stadionbygningen, og derfor skal der ske en høring af naboerne, før der træffes afgørelse i sagen.

"Meningen med enhver høring - uanset hvad den kaldes - er naturligvis at indhente synspunkter og viden, som kan sikre, at beslutningen træffes på det bedst oplyste grundlag. I kommunen har vi vurderet, hvilke naboer og genboer der skal høres, fordi de kan være direkte berørt og derfor kan have meninger om udsmykningen" siger Claus Torp, by- og kulturdirektør i Furesø Kommune.
Hvis andre har synspunkter, er de selvfølgelig velkomne til at fremsende dem. Ansøgningen og øvrigt materiale kan man finde på furesoe.dk.

'Naboorientering' er planlovens udtryk for den høring, som Planloven foreskriver skal ske forud for kommunens beslutning om dispensation fra en lokalplan. Planloven angiver også den kreds, som skal høres, og det er Furesø Kommune opfattelse, at høringskredsen er ganske rundhåndet afgrænset ud fra Planlovens regler.
Høringen løber til og med den 25. maj, hvorefter sagen skal afgøres af Udvalget for byudvikling og boliger.

Baggrund

Lokalplanen for Farum Park giver ikke mulighed for ophængning af bannere eller reklamer på ydersiden af stadion. Hvis det skal ske, skal der meddeles en dispensation fra lokalplanen. Bannerne skal afbillede fodboldspillere iført spillertrøjer med reklamer på, og det vil indgå i kommunens vurdering, om en dispensation hertil kan betragtes som tilladelse til at reklamere udvendigt på stadion.

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen

Kommunikation

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4012

Skriv til os på 
kommunikation@furesoe.dk
(Journalisthenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)

Skriv til os via Digital Post for personfølsomme henvendelser 

 

Download Adobe Reader
Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.