Et samlet byråd sætter retning for de næste fire års politiske arbejde

Samlet byråd 2018
Som en af sine første store opgaver, har et samlet Furesø Byråd nu vedtaget et fælles arbejdsprogram, der rækker flere år ud i fremtiden. Målet er stærke fællesskaber, velfærd og grøn omstilling.
Som en af sine første store opgaver, har et samlet Furesø Byråd nu vedtaget et fælles arbejdsprogram, der rækker flere år ud i fremtiden. Målet er stærke fællesskaber, velfærd og grøn omstilling.
Borgmester Ole Bondo Christensen (A) er fuld af forventning til det nye arbejdsprogram.

"Med det nye arbejdsprogram bygger vi videre på den gode udvikling i Furesø. Vores borgere er glade for at bo her. Vi har et rigt forenings-, kultur- og idrætsliv. Vi passer på vores smukke natur. Vi er årets ungdomskommune, har gode skoler og en god ældrepleje. Samlet set har vi et godt grundlag for at videreudvikle kommunen. Jeg vil gerne takke alle partier i byrådet for at have bidraget til arbejdsprogrammet, som vi nu har vedtaget i fuld enighed. Det lover godt for Furesøs fremtid og for samarbejdet om de gode løsninger", siger Ole Bondo Christensen.

Arbejdsprogrammet vil udvikle Furesø Kommune, så de stærke fællesskaber i foreningsliv, på arbejdspladser og i lokalsamfund sikrer at alle kommer med. Samtidig skal velfærden styrkes, så borgerne oplever en tryg og sikker hverdag. De gode takter på det grønne område fortsættes, så Furesø også i fremtiden er i front, når det handler om naturbeskyttelse, bæredygtighed og grøn omstilling.

"Når vi skal indfri de mange mål i arbejdsprogrammet, er det samtidig helt afgørende, at vi sikrer en god borgerinddragelse, at vores dygtige medarbejdere trives og udvikler sig, samt at der fortsat er styr på økonomien", slutter Ole Bondo Christensen.

Som en del af inddragelsen af borgerne afholder byrådet den 22. og 31. maj to dialogcafemøder, hvor alle borgere kan komme med deres input til de konkrete indsatser i arbejdsprogrammet.

Yderligere kommentarer fra byrådets partier

Preben Sandberg Petterson, 1. viceborgmester og gruppeformand (A)
- "Jeg er glad for, at der er kommet en så tydelig markering af, at vi vil styrke velfærdsområderne: skoler, daginstitutioner, ældrepleje, furesøborgere med handicap og gøre en indsats for de, der står udenfor og gerne vil ind på arbejdsmarkedet. Borgerne i Furesø skal vide, at når vi udvikler kommunen, så gør vi det nænsomt og arbejder for at skabe et godt og trygt liv for alle."

Gustav Juul, gruppeformand (V)
"Det er vigtigt for Venstre, at byrådet får en god start på samarbejdet, og der er arbejdsprogrammet et fint udgangspunkt. Samtidig er det også vigtigt at bemærke, at byrådet endnu ikke har taget stilling til den konkrete udmøntning, prioritering og finansiering af de enkelte indsatser. Det ser vi frem til blandt andet sker ved de kommende budgetforhandlinger."

Lars Carstensen, 2. viceborgmester og gruppeformand (C)
- "Jeg glæder mig over, at de otte politikområder som Det Konservative Folkeparti gik til valg på, er blevet til centrale dele af programmet. Vi har lagt vægt på skoler, daginstitutioner, tryghed, boligpolitik, integration, handelsliv og arbejdspladser og på en sund økonomi. Vi lægger også vægt på at udvikle kommunen med nye innovative og digitale løsninger til gavn for borgerne. Alt i alt er vi meget tilfredse med vores aftryk på programmet."

Tine Hessner, gruppeformand (B)
- "I Radikale Venstre ser vi frem til at udvikle kommunen sammen med borgerne. Det giver arbejdsprogrammet rigtig gode muligheder for, bla ift Furesøs grønne politik, fokus på udviklende og inkluderende fællesskaber for alle og FN´s verdensmål som platform for yderligere inspiration."

Øjvind Vilsholm, gruppeformand (Ø)
- "Arbejdsprogrammet lægger op til, at vi styrker indsatsen i forhold til bæredygtighed og grøn omstilling. Det er jeg glad for. Derudover er det væsentligt for Enhedslisten, at vi får udbygget kapaciteten på daginstitutionsområdet, samtidig med at vi fastholder og styrker kvaliteten i de nuværende institutioner. Og endelig glæder jeg mig til arbejdet med at få kommunen til at leve op til FN's handicapkonvention."

Ole Holleufer, gruppeformand (I)
- "Hvis vi skal lykkes med arbejdsprogrammet, så skal vi sikre, at der er råderum til at udvikle kommunen. Derfor har det været vigtigt for Liberal Alliance, at arbejdsprogrammet er med til at sikre en veldrevet kommune med bedre og billigere drift og innovative løsninger. Arbejdsprogrammet giver rammen, men der skal naturligvis ske prioriteringer af vore indsatser, så økonomien ikke skrider og vi skaber bedst værdi for vore borgere."

Carsten Svensson, gruppeformand (O)
- "For Dansk Folkeparti er bredt samarbejde vejen frem, så vi kan løse de store opgaver, byrådet har at kæmpe med. Vore udsatte borgere og borgere med handicap, ældreområdet såvel som børnefamilierne, skal løftes og det markeres tydeligt i vort arbejdsprogram."

Kontakt

Ole Bondo Christensen

Fuglsangpark 14
3520  Farum
Mobil: 7216 5200
E-mail: borgmester@furesoe.dk

Carsten Svensson

Paltholmterrasserne 7D
3520 Farum    
E-mail: csv1@furesoe.dk
Tlf.: 9393 1164

Gustav Juul
Tibberup Allé 43
3500 Værløse
E-mail: gju@furesoe.dk
Lars Carstensen

Maglehøj 94
3520 Farum
E-mail: lnc1@furesoe.dk
Mobil 7216 3997 (ikke SMS)

Øjvind Vilsholm

Korsbjergvænge 58
3520 Farum
E-mail: oev@furesoe.dk
Tlf.: 2027 4465

Ole F. Holleufer
Bringetoften 5
3500  Værløse
E-mail: ofh@furesoe.dk
Mobil: 2067 3261
Preben Sandberg Pettersson

1. viceborgmester

Gruppeformand for Socialdemokratiet

Vestre Allé 35
3500  Værløse
Mobil: 7216 5007
E-mail: psp@furesoe.dk

Tine Hessner

Søhaven 18
3500 Værløse    
E-mail: tih1@furesoe.dk
Tlf.: 4119 6041

Relevante links