Regnskab 2016

Sedler og mønter kastet i en lille bunke
Regnskab 2016 til politisk behandling i Byrådet

Regnskab 2016 er til politisk behandling i Byrådet den 29. marts 2017.

Du kan læse dagsordenspunktet til den politiske behandling af Regnskab 2016 via linket Politikerweb.

Efterfølgende skal Byrådet sende Regnskab 2016 til revision.

Den endelige godkendelse af Regnskab 2016 sker i juni 2017 samtidig med fremlæggelse af revisionens beretning herom.

Generel del

I de enkelte filer (del 1-21) nedenfor kan du læse om de dele af Regnskab 2016, der udgør den generelle del af regnskabet.

Alle filerne er også samlet i én fil "Generel del - Regnskab 2016 (indeholder del 1-21)".

Beretninger og økonomirapporter for fagudvalgene

Du kan læse de enkelte fagudvalgs beretninger og økonomirapporter om Regnskab 2016 her.

Øvrige bilag til Regnskab 2016

I en række andre bilag til Regnskab 2016 kan du desuden læse om blandt andet befolkningsudviklingen, restancer og pengestrømsopgørelse.

 

Sidst opdateret 06. september 2018

Kontakt

Regnskab og Digitalisering

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4550

Skriv til os via Digital Post (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.