Udvikling af Farum Hovedgade

Foto - Farum Hovedgade
Farum Hovedgade har været under ombygning i sidste halvår af 2017, og har siden december stået med ujævnheder, kanter og en grov asfalt. I maj bliver det sidste lag asfalt lagt på både cykelsti og vejbane på den gamle handelsgade.


Det sidste lag asfalt

Udlægningen af asfalt kræver tørvejr og tilstrækkelige varmegrader over en længere sammenhængende periode, og med majs milde vejrudsigter kan vi nu endelig lægge det sidste lag asfalt på Farum Hovedgades cykelstier og vejbane. Vi arbejder i øjeblikket med at planlægge fremtiden for Banktorvet og Akacietorvet, derfor venter vi med asfalten her, til vi ved, hvordan områderne skal se ud.

Forventet tidsplan:

  • Asfaltarbejderne med etablering af slidlag på cykelstier og kørebane på Farum Hovedgade afsluttes tirsdag den 29. maj. Dog med forbehold for kraftig regn. Herefter vil der ikke længere være fuldt afspærrede sektioner af Farum Hovedgade.
  • Resten af ugen (onsdag d. 30/5 – fredag 1/6) laves pudebump og diverse håndarbejder, hvilket kræver mindre, lokale afspærringer. Der må derfor påregnes nogle gener og mindre forsinkelser ved bilkørsel fra Akacietorvet til Williams Plads.
  • I uge 25 maler vi striber på kørebanen.

Sådan påvirker det trafikken:

Fra den 7–18. maj og igen den 4. juni kan du møde løbende afspærringer og forringet fremkommelighed på hovedgaden, men hovedgaden forbliver åben. 

På hverdage mellem den 22. maj – 1. juni vil Farum Hovedgade blive lukket for biltrafik hele døgnet. Dette er nødvendigt af sikkerhedsmæssige årsager, da Farum Hovedgade flere steder er meget smal. Lukningen sker en etape ad gangen på strækningerne Williams Plads – Banktorvet, Banktorvet - Farum Gydevej, Farum Gydevej – Akacietorvet (kørebanen). Beboerkørsel vil være tilladt i perioden, ligesom det vil være muligt at modtage vareleverancer. I weekenden den 26.-27. maj vil strækningen være åben for biltrafik.

Vi tager størst muligt hensyn til hovedgadens beboere og erhvervsdrivende, men på det tidspunkt, hvor asfalten skal lægges ud for din indkørsel, vil du kunne opleve ventetid. Har du spørgsmål omkring adgangsforhold m.v., er du velkommen til at kontakte os på tlf. 7235 5355.

Buslinjerne 333 og 334 er omlagt i perioden og kører ad ruten: Ryttergårdsvej – Farum Gydevej – Solvænget – Akacietorvet inkl. et midlertidigt stoppested på Solvænget 30 m. før/efter Farum Gydevej. Derudover vil linje 333 og 334 også betjene stoppestedet Gammelgårdsvej for linje 335, mens ruterne er omlagt.

Projektet kort fortalt

Gaderummet skal være smukt, i harmoni med sin historie og indbyde til samvær, og det skal være trygt for alle trafikanter at færdes i Farum Hovedgade.

Furesø Byråd vedtog Helhedsplan for Farum Hovedgade i april 2016. Det skete efter to borgermøder og en høring, hvor mange gode idéer og ønsker kom frem. Arkitektur og Byrum – Farum Hovedgade er også et afgørende udgangspunkt for arbejdet, der har fokus på:

  • Cyklister og gående skal prioriteres, og hastigheden i hovedgaden skal ned på max 40 km/t, og 30 km/t på strækningen mellem Farum Gydevej og Hestetangsvej.
  • Gaderum og pladser skal fremtræde ensartede med hensyn til belægning, byrumsudstyr og beplantning.
  • Der skal være mødesteder med siddepladser, der indbyder til at slå sig ned.
  • Cyklisterne har fået cykelsti i begge sider, med kantsten ud mod biltrafikken. Mellem cykelsti og fortov er der tre rækker chaussesten.
  • Det øverste lag med fint asfalt bliver lagt til maj 2018, og der kommer ekstra hastighedsdæmpende bump.
  • Planlægningen af strækningen fra Akacietorvet til Hestetangsvej er i fuld gang.
  • Banktorvet/ Frodes Plads vil først blive renoveret, når der er en afklaring om eventuelt nyt byggeri ved pladsen.
Sidst opdateret 15. juni 2018

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressenRelevante links

Siden refererer til et pdf-dokument. Læsning kræver Adobe Reader.